Personvernerklæring

Turgutta.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker slike personopplysninger, og om hva du kan kreve av oss når vi samler inn slike opplysninger om deg.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. I vårt tilfelle gjelder dette navn, e-postadresse og IP-adresse.
Noen personopplysninger regnes som sensitive. Dette kan være opplysninger om helse, religion, etnisitet, etc., men på vår nettside har vi hverken tilgang til eller behov for denne type opplysninger.

Hva menes med behandlingsansvarlig?
Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan slike personopplysninger behandles og står som juridisk ansvarlig. I dette tilfellet er det turgutta.no.

Hva er en databehandler?
En databehandler er andre virksomheter som hjelper til med behandlingen, men som gjør det på oppdrag av den behandlingsansvarlige. Dette kan være leverandører av analyseverktøy e.l. Alle som bruker slike databehandlere er lovpålagt å ha en databehandleravtale som ser til at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte og i samsvar med lovverket.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?
Opplysninger vi får om din tilkobling: Dette er først og fremst din internettadresse, også kalt IP-adresse. Når du kommenterer et innlegg eller ber om varsling av nye innlegg via e-post, så er det IP-adressen som står som avsender på forespørselen.
Opplysninger du gir oss: Dette er opplysninger du gir oss frivillig hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev. Dette begrenser seg til navn og e-postadresse.
Informasjonskapsler (Cookies): Dette er små datafiler vi lagrer i nettleseren og som vi senere kan lese av igjen. Disse brukes for å kjenne deg igjen når du hopper fra side til side.


Hvorfor behandler vi personopplysninger?
For å levere nettsiden til deg: For at du skal kunne se nettsiden vår, er vi helt avhengig av å vite hvor du er på internettet slik at vi vet hvor nettsiden skal sendes. Dette bruker vi din IP-adresse til.
For å huske hva du har gitt samtykke til: Når du gir oss et samtykke, så husker nettsiden det til neste gang du kommer på besøk. Til dette bruker vi informasjonskapsler.
For å forbedre nettsiden: Vi vil gjerne vite hvor mange som besøker oss, om de har besøkt oss tidligere og hva de gjør på nettsiden. Dette er informasjon vi bruker til å forbedre hvordan hjemmesiden skal fungere best mulig.
For å markedsføre oss: Markedsføring er viktig for oss. Vi er avhengig av å få vårt budskap ut, og ved å analysere noen av de opplysningene vi samler inn kan vi gjøre dette på en mer målrettet måte.
For å hindre misbruk: Det er ikke alle som er like snille på internett og vi bruker personopplysningene til å sikre nettsiden vår mot misbruk. Dette kan f.eks. være at noen prøver å hacke oss, svindle oss eller annen slik uønsket oppførsel som er forbudt etter norsk lov.

Hvilket grunnlag har vi for å behandle personopplysninger?
For at vi skal kunne behandle personopplysninger, må vi ha et juridisk grunnlag. I all hovedsak er vår innsamling av personopplysninger basert på ditt selvvalgte samtykke for å sende ut nyhetsbrev eller ved å kommentere innlegg. For at vi f.eks. skal kunne lagre cookies, må du selv godkjenne dette ved forespørsel.

Hvordan passer vi på personopplysninger?
Du skal kunne stole på at dine personopplysninger er i trygge hender hos oss. Vi tar ikke vare på annet enn din IP-adresse, mailadresse og kommentarer, og vi prøver så langt det er mulig å se til at opplysninger vi lagrer ikke kan brukes til å identifisere noen. Alle personopplysninger blir lagret på en sikker og forsvarlig måte.

Vi bruker et sikkerhetssertifikat (SSL) for å trygge kommunikasjonen mellom oss og deg. Sertifikatet gjør at vi kan forsikre deg om hvem vi er og at all informasjon som overføres blir kryptert før det sendes. Alt vi lagrer av opplysninger lagres her i Norge og vi har et ansvar for at opplysningene vi lagrer er korrekte og at endringer skal kunne spores. Skulle vi få mistanke om at personopplysninger er kommet på avveie, så er vi også forpliktet til å varsle deg om dette så fort som mulig.

Hvem deler vi personopplysninger med?
Vi bruker Google Analytics til å føre statistikk over besøk på nettsiden. For at denne skal virke, er vi avhengig av å lagre en egen informasjonskapsel og sende inn informasjon om hvordan brukere beveger seg på nettsiden. Den informasjonen vi sender til Google er automatisk anonymisert og kan ikke brukes for å identifisere personer.

Hvilke rettigheter har du?
Etter loven har alle krav på å kunne se hvilke personopplysninger som er lagret, be om å få en kopi av disse opplysningene og kreve å få rettet opp eller slettet sine personopplysninger. Når du gir oss et samtykke, f.eks. til å lagre informasjonskapsler, har du også rett til å trekke dette samtykket tilbake når du måtte ønske det. Det samme med nyhetsbrev der du sletter din mailadresse rett fra linken i nyhetsbrevet.

Alle forespørsler behandles selvsagt kostnadsfritt. For mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/.

Kontaktinformasjon:
TURGUTTA.NO STEIN IVAR IVERSEN
Møllesvingen 32
1479 Kurland
post@turgutta.no
Org.nr.: 986 885 765