Laksefangsten opp i 2012

Endelig er laksetallene for 2012 klare og det er med stor glede at man igjen kan se en god økning i laksebestanden i de fleste elvene våre, selv om det er langt igjen til toppårene.

Vi siterer fra Statistisk Sentralbyrå:

«I alt ble det fisket og avlivet 503 tonn laks, sjøørret og sjørøye i de norske elvene i 2012. Det er 57 tonn, eller 13 prosent, mer enn året før. I tillegg ble 91 tonn fanget og sluppet ut levende igjen.

Den avlivete fangsten var fordelt på 448 tonn laks, samt 55 tonn sjøørret og sjørøye. Sammenliknet med året før var det en økning på 14 prosent for laks og 7 prosent for de to andre fiskeslagene.

Størst økning i Finnmark
Det var økning i fangstene i de fleste fylker. Størst økning hadde Finnmark og Troms, med henholdsvis 38 og 10 tonn. Av fylkene som hadde nedgang i fangstene i 2012, hadde Buskerud og Møre og Romsdal størst nedgang.

Mer storlaks
Gjennomsnittsvekten for avlivet laks økte fra 3,8 kilo i 2011 til 3,9 kilo i 2012. 25 prosent av laksen veide under 3 kilo, og 38 prosent mellom 3 og 7 kilo. 37 prosent av laksen veide over 7 kilo. Tilsvarende tall for 2011 var respektive 21, 51 og 27 prosent.

Unge Kokkonen med sin største laks hittil

Tanaelva på topp
Tana med sideelver var det viktigste fiskevassdraget i 2012, med en samlet fangst på 51,1 tonn. Det er 12,5 tonn mer enn i 2011. Deretter fulgte Gaulavassdraget og Altavassdraget. Rangeringen av elvene inkluderer både fangst som er avlivet og fisk som er sluppet levende ut igjen.
(red.anm. Merk at dette kun er på norsk side. På den finske siden av elven er det fanget mer enn på norsk side, noe som gjør totalen for vassdraget over dobbelt så høy)

Mer fang og slipp
Til sammen 25 600 fisker, fordelt på 18 600 laks og 7 000 sjøørret/sjørøye, ble fisket og satt levende ut i elven igjen i 2012. Tilsvarende tall for året før var 14 300 laks og 7 100 sjøørret/sjørøye. Gaula og Orkla var de viktigste vassdragene for dette fisket i 2012, med respektive 1 460 og 930 fisker sluppet ut.

Finnmark var det fylket der det ble satt ut igjen flest fisk, med drøyt 5 200 laks og nærmere 800 sjøørret/sjørøye. Deretter fulgte Sogn og Fjordane og Nordland.

Gjennomsnittsvekten for fisker som ble sluppet ut igjen, var 4,6 kg for laks og 0,9 kg for sjøørret og sjørøye.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.