Generelle fiskeregler i Norge

Vær obs på at det også kan være lokale fiskeregler der du skal fiske. Disse finner du der du kjøper fiskekort, eller du kan få de fra den lokale Fylkesmannen. Reglene nedenfor er generelle og er hentet fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Fiske i ferskvann
Når du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye, må du huske at:
– Før fisket starter må du betale fiskeravgift, og kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren
– Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Nasjonale forskrifter gir utfyllende regler om redskapsbruk, blant annet om tillatt agn (LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.) I vassdrag er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue som agn. Fylkesmannen kan imidlertid lokalt gi tillatelse til bruk av annet agn. Det er ikke tillatt å rykke fisk, og i forbindelse med dette er det i sentrale forskrifter innført bestemmelser om krokstørrelse
– Fisketid og andre fiskeregler som gjelder for det enkelte vassdraget følger av forskrifter for det enkelte fylke. Fisket starter 15. juni eller senere i de fleste vassdrag. I en del vassdrag med tallrike bestander er det imidlertid tillatt å starte fisket tidligere

Bjørn med Glåmma-ørret

Når du skal fiske etter innlandsfisk, må du huske på:
– Det er ikke tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for ål- og krepsefangst). Ut over dette finnes det ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, unntatt for kreps og elvemusling. Enkelte steder er det gitt forskrifter med lokale fiskeregler for enkeltvassdrag eller kommuner (for eksempel i vassdrag med storørret). Nærmere opplysninger kan fåes hos fylkesmannen
– I vassdrag hvor det går laks, sjøørret eller sjørøye, gjelder bestemmelsene for disse artene også for fiske etter innlandsfisk. I enkelte tilfeller er det gitt forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i disse vassdragene
– Før fisket starter må du kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren

Fiske i saltvann
Du kan fiske fra land eller båt etter de vanlige saltvannsartene med stang og håndsnøre uten fiskekort.
Når du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye med stang eller håndsnøre, må du huske:
– Du må fiske minst 100 meter fra grense elv/sjø (fra elveutløpet der grense elv/sjø ikke er fastsatt), i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget
– Nasjonale forskrifter gir utfyllende regler om fisketider og redskapsbruk.
– I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann, er det i sjøen også tillatt med annet organisk agn
– Utenfor mange vassdrag er det opprettet fredningssoner med bestemmelser om begrensning av fisket. Bestemmelsene gis i forskrift utarbeidet av fylkesmannen

Fisketider for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye
Både i vassdrag og i sjøen er det innført femårsreguleringer for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Dette innebærer at fiskereglene skal ligge mest mulig fast i femårsperioden, men endringer kan imidlertid forekomme innenfor perioden. Det er derfor viktig å sjekke fiskereglene foran hver sesong. Fisketider i sjøen gis i en felles forskrift som gjelder for hele landet. Fisketider i de enkelte vassdrag gis av fylkesmannen i det enkelte fylke.

Mathias (4) med ørret fra Imssjøen

Barns rett til gratis fiskekort
Barn under 16 år har rett til gratis fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra og med 1. januar til og med 20. august. Dette innebærer at barn har rett til gratis fiskekort i vassdrag med fiskekortsalg. I vassdrag hvor det ikke selges fiskekort kan barn under 16 år fiske uten å innhente tillatelse. Retten til gratis fiske gjelder ikke fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag. Retten gjelder heller ikke for fiske etter innlandsfisk i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det finnes laks, sjøørret eller sjørøye. Videre gjelder retten til gratis fiske ikke for fangst av kreps.

Desinfeksjon av redskap og annet utstyr
Fiskeutstyr, båter og annet utstyr som har vært brukt i vassdrag i utlandet, eller i vassdrag hvor det er mistanke om eller påvist smittsom sykdom, skal være rengjort og desinfisert før det brukes i annet vassdrag. Det er også forbudt å tømme vannbeholdere direkte i annet vassdrag.

Og husk: Det er forbudt å bruke levende agn i Norge!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.